Koulutuspaketti riistahallinnon toimihenkilöille suurpetokonfliktitilanteiden hoitamiseen

Project Details

Description (abstract)

Hankkeen tavoitteena on laatia riistahallinnon toimihenkilöille sekä muille suurpetofoorumilla työskenteleville henkilöille koulutuspaketti suurpetoihin liittyvien konfliktitilanteiden ratkaisemiseen. Suurpetojen suojelun ja kansallisen kannanhoidon onnistumisen kannalta on välttämätöntä, että riistahallinnon toimihenkilöillä on käytettävissään paras mahdollinen osaaminen suurpetojen mukanaan tuomien konfliktitilanteiden hallitsemiseen ja ratkaisemiseen niin, että sosiaalinen sietokyky suurpetoja kohtaan nousee.

Koulutuspaketin laadinnassa käytetään hyväksi laajaa historiallista materiaalia suomalaisten petoasenteista, suurpetojen kannanhoitosuunnitelmien yhteydessä järjestettyjen yleisökuulemisten nauhoituksia, lehtikirjoittelua ja poliisitutkintamateriaalia sekä riistahallinnon toimihenkilöiden kokemia käytännön tilanteita.
StatusFinished
Effective start/end date01/03/200831/12/2008