Kuhan kalastuksen ohjaus ja sen ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset sisävesillä

  • Lehtonen, Hannu (Project manager)
  • Olin, Mikko (Participant)
  • Malinen, Tommi (Participant)
  • Ala-Opas, Pasi (Participant)
  • Ruuhijärvi, Jukka (Participant)

Project Details

Description (abstract)

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kuhan kalastuksen ohjauksen toimivuus ja vaikutukset ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti. Kolmella tutkimusjärvellä seurataan, miten kuhan kalastuksen ohjaus vaikuttaa kuhakantaan (runsaus, kokorakenne, lisääntyminen, kasvu, tuotanto), kuhan saaliskalakantoihin (kuore, muikku) ja muiden petokalojen (ahven, hauki) runsauteen. Samalla seurataan kuhasaaliin määrää, rakennetta ja arvoa kalastajaryhmittäin (verkkokalastajat, vapakalastajat) ja pyydyksittäin, sekä kalastajien ja muiden järvillä liikkuvien mielipiteitä toimenpiteistä. Lisäksi tutkitaan kuhien selviämistä vapautuksen jälkeen, sillä tämä kysymys on ajankohtainen mittasäätelyn yleistyessä. Laajan standardiverkkoaineiston ja kalastuspainetietojen perusteella tarkastellaan kalastuksen vaikutuksia kuhankantoihin laajemmin. Kohdejärvien ja verkkoaineiston perusteella kuhankalastuksesta sisävesillä laaditaan malli, jota noudattamalla kuhan kalastus saadaan kestävälle ja saaliit korkealle tasolle.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201031/12/2012

Funding

  • Ministry of Agriculture and Forestry

Fields of Science

  • 1181 Ecology, evolutionary biology