Kulttuurinen moninaisuus osaksi koulun arkea ja käytänteitä

  Project Details

  Description

  KuTiMat-hanke on oph:n rahoittama hanke, jonka päätavoitteena on edistää kulttuuritietoista opettajuutta, opettajankoulutusta ja koulukulttuuria sekä lisätä osallisuutta ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Hankkeessa analysoidaan olemassa olevaa kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvää materiaalia ja kootaan teoreettisesti perusteltu, selkeä, ajanmukainen ja tiivistetty opettajan opas. Opas sisältää teoreettisia jaksoja, joissa tutkimukseen ja nykyiseen opetussuunnitelmaan pohjautuen selvennetään alan käsitteitä ja tehtäväkenttää. Hankkeessa luodaan opettajien, opettajaopiskelijoiden, opettajankouluttajien, normaalikoulujen, kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden verkosto, joka testaa, pilotoi ja levittää hankkeen aikana tuotettua tutkimusperustaista opetusmateriaalia ja toimintamalleja opettajien ammatillista kehittymistä tukemaan.

  Eri osahankkeissa kehitetään 1) kulttuurien välistä dialogia Suomessa eri ryhmien ja valtakulttuurin välillä, keskiössä Suomen saamelaiset, 2) katsomustietoista opettajuutta, koulukulttuuria ja opettajankoulutusta, vahvistetaan katsomustietoisuuden merkitystä osana opettajan monikulttuurista osaamista, 3)
  sukupuolitietoista, seksuaalista moninaisuutta kunnioittavaa ja tasa-arvoista opettajuutta, koulukulttuuria ja opettajankoulutusta, 4) kielitietoisuutta ja 5) kasvatusalan ammattilaisten osaamista kulttuurisesta moninaisuudesta kumpuavien kysymysten käsittelyssä pedagogisen filosofian periaatteilla
  Short titleKuTiMat
  StatusFinished
  Effective start/end date01/08/201931/12/2020

  Fields of Science

  • 516 Educational sciences