Kuntien strateginen käyttäytyminen ja terveyspalvelujen muutokset valtionosuusuudistuksen jälkeen

  • Brommels, Mats (Participant)

Project Details

Description (abstract)

Kuntien eri toimijaryhmien käsitykset kuntien toiminnasta sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä siihen vaikuttavista tekijöistä selvitettiin kuutta kuntaa kattaneen haastattelututkimuksen avulla. Havaintojen avulla muokataan kuntien strategista käyttäytymistä kuvaava relevantista teoriasta laadittua mallia. Lisäksi selvitetään tarkemmalla kuntakuvauksella terveyspalvelujen muuttumista valtionosuusuudistuksen jälkeen sekä selvitetään erityisesti normaaliväestöä heikommassa asemassa olevien potilasryhmien tilanne palvelujen saatavuuden suhteen.

StatusFinished
Effective start/end date01/01/199531/12/2010

Fields of Science

  • 314 Health sciences
  • 3141 Health care science