Lähiruoan taloudelliset vaikutukset ja käytön edistäminen julkisissa ammattikeittiöissä

  Project Details

  Description

  Tämän kehittämishankkeen päätavoitteena on lähiruoan käytön lisääminen julkisissa ammattikeittiöissä. Hankkeen tuloksena syntyvien johtopäätösten, kehittämisehdotusten, toimenpidesuosituksien ja argumentaatiopankin tarkoituksena on lisätä lähiruoan tunnettuutta, tarjontaa ja kysyntää sekä erityisesti kuntapäättäjien, lähiruuan tuottajien ja paikallisten ammattikeittiöiden edustajien kohtaamista.

  Hankkeessa toteutetaan kaksi valtakunnallista e-lomakekyselyä, toinen elintarvikealan yrityksille, toinen hankintarenkaille. Kyselyiden avulla selvitetään oman maakunnan alkutuotannon raaka-aineiden käyttöä elintarviketeollisuudessa. Aineistoa käytetään lähiruoan skenaarioanalyysin tekemiseen RegFin-laskentamenetelmällä. Skenaarioiden tulokset kuvaavat lähiruoan kansantalouteen kohdistuvia taloudellisia vaikutuksia. Tuloksia esitellään ja kohderyhmää aktivoidaan työpajoissa ympäri Suomea. Lisäksi järjestetään myös valtakunnallinen seminaari.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/201331/03/2014