Language and identity: variation and change in patterns of interaction in the history of English

Description

Tarkastelemme kirjoitettua kieltä sosiaalisten suhteiden ja identiteetin rakentamisen välineenä englannin kielen historiassa 1500-luvulta 1800-luvulle. Selvitämme erilaisten vuorovaikutustyylien piirteitä ja vuorovaikutustyyleissä esiintyvää vaihtelua ja tyylien muutoksia. Tutkimusmateriaalina käytämme elektronisia tekstikokoelmia, joita kokoamme myös itse. Lisäksi projekti yhdistää sosiolingvististä ja pragmaattista ajattelua sekä kielentutkimuksen määrällisiä ja laadullisia menetelmiä sekä hyödyntää sosiohistoriallista tutkimusta ja yhteiskuntatieteellisiä teorioita.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/200931/12/2011

Funding

  • Helsingin yliopiston rahastot

Fields of Science

  • 6121 Languages