Language change in multilingual Finnic

  Project: Research project

  Project Details

  Description (abstract)

  Vuosina 2013–2016 Koneen Säätiön kieliohjelman turvin toteutettavan hankkeen tavoitteena on tutkia monikielisyyden ja kielikontaktien vaikutusta kielen muutokseen. Tarkasteltavana ovat erityisesti vepsän ja liivin kieli sekä Koillis-Viron ja Länsi-Inkerin kielikontaktitilanne. Kielikontaktilähtöisen kielen muutoksen tutkimuksen lisäksi tavoitteena on edistää uhanalaisten itämerensuomalaisten kielten digitaalista aineistonhallintaa ja -saatavuutta. Luoteis-Venäjällä puhuttavan vepsän osalta tavoitteena on jatkaa Helsingin yliopiston tutkijayhteisön tekemiä kenttäretkiä ja siirtää painopistettä kielisosiologisten piirteiden tarkastelusta monikielisyyden ja sen eri ilmenemismuotojen havainnointiin. Liivin kielen osalta tavoitteena on hyödyntää ja saattaa digitaaliseen muotoon aiemmin tallennettuja äänitteitä. Hankkeessa tehtiin kenttätyömatka vepsän kielen puhujien pariin Vologdan ja Leningradin oblasteihin kesä-heinäkuussa 2014. Hanke järjesti itämerensuomalaisia vähemmistökieliä käsittelevän kansainvälisen symposiumin vuoden 2015 fennougristikongressissa Oulussa (CIFU XII). Hankkeessa toimitettiin symposiumissa pidettyihin esitelmiin perustuva temaattinen artikkelikokoelma Multilingual Finnic. Language contact and change, johon sisältyy itämerensuomalaisia sähköisiä ja arkistoaineistoja esittelevä raporttiosio. Hankkeessa väitöskirjaansa valmistelivat maisterit Santra Jantunen ja Sofia Björklöf.
  StatusFinished
  Effective start/end date04/12/201231/12/2019

  Funding

  • Koneen Säätiö

  Fields of Science

  • 6121 Languages
  • Finnic languages
  • language contacts
  • Livonian language
  • Veps language
  • Vote language
  • Ingrian language
  • Estonian dialects
  • Finnish dialects in Ingria
  • morphology
  • morphosyntax
  • borrowing
  • lexicology
  • internal borrowing
  • etymology
  • dialectology
  • field linguistics