Lannoita paremmin -malli – toimintatapa hyvään lannoitukseen

Project Details

Description

Lannoituksen suunnittelu on haastavaa. Kuinka sovittaa lannoitteiden ja pellon ominaisuudet sekä viljelykasvien ravinnetarpeet yhteen? Kuinka huomioida typen ja fosforin ohella muutkin ravinteet? Miten hyödyntää kierrätys-ravinteiden eloperäistä ainetta ja kalkitusvaikutusta? Mikä on taloudellisin tapa hyödyntää ravinteita lohkotasolla?

Useiden kierrätyslannoitteiden suurin arvo on niiden sisältämässä kaliumissa, fosforissa, hivenravinteissa ja kalkitusvaikutuksessa. Näistä saadaan suurin hyöty kohdentamalla oikea tuote oikealle lohkolle, ja käyttämällä lannoitteita vain sen verran kuin niitä kullakin lohkolla ja viljelykierrossa tarvitaan. Hyvällä suunnittelulla saavutetaan mahdollisimman suuri hyöty mahdollisimman pienillä kustannuksilla.

Tavoite: Kehittää uusia työkaluja ja hyviä toimintatapoja kierrätyslannoitteiden käyttöön
Kohderyhmä: Viljelijät, neuvojat, lannoitevalmistajat ja muut asiasta kiinnostuneet

Hyvän lannoituksen haastetta lähestytään kolmella tasolla:
• Kehitetään työkalu lannoituksen suunnitteluun (”Lannoita Paremmin Malli”). Siinä maksimoidaan viljelijän lannoituksesta saama hyöty (ravinteet ja maanparannusvaikutus) mahdollisimman pienillä kustannuksilla. Työkalu on tieteellisesti perusteltu, läpinäkyvä, excel-pohjainen ja vapaasti jatkokehitettävissä.
• Viljelijäryhmissä testataan työkalua ja haetaan hyviä käytäntöjä kierrätys-lannoitteiden käyttöön. Kokemusten perusteella työkalua päivitetään vastaamaan viljelijöiden ja neuvojien näkemystä lannoituksesta.
• Neuvontamateriaalien avulla hyviä käytäntöjä levitetään neuvojille ja viljelijöille sekä mahdollistetaan lannoitussuunnittelun itseopiskelu.

Hanke toteutetaan tiiviisti kahdessa testaus- ja kehityskierroksessa. Ensimmäinen viljelijäryhmä toimii tammi–helmikuussa ja toinen maalis–toukokuussa 2019. Hankkeen etenemistä voi seurata osoitteessa: http://www.luonnonkoneisto.fi/tyokalut/lannoitaparemmin

Hanke jatkaa OSMO Osaamista maan kasvukunnon hoitoon -hankkeen työtä maan kasvukunnon hoidon työkalujen ja menetelmien kehittämisessä. Lähestymistapa on tieteellinen mutta käytännönläheinen ja viljelijän osaamista kehittävä.

Toteuttajat: Suomen ympäristökeskus SYKE ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti.
Rahoitus: Ympäristöministeriön ravinteiden kierrätyksen ohjelma RAKI sekä Soilfood Oy
Lisätietoja: Tuomas Mattila, tuomas.mattila@ymparisto.fi
Jukka Rajala, jukka.rajala@helsinki.fi, puh. 044 303 2210
AcronymLaPaMa
StatusFinished
Effective start/end date15/10/201831/07/2019