Lasten Ikihyvä

 • Valve, Raisa (Other)
 • Marjanen, Kaarina (Principal Investigator)
 • Poikolainen, Jaana (Principal Investigator)
 • Vahtivuori-Hänninen, Sanna (Participant)

  Project: Research project

  Project Details

  Description (abstract)

  Lasten Ikihyvä on TEKESin ja Palmenian rahoittama tutkimushanke, joka käynnistyi 1.8.2010. Nykyinen rahoituskausi päättyy 31.7.2012.
  Tutkimuksen tavoitteet ovat olleet kaksijakoiset:
  1) sisällöllinen tavoite: millä tavoin ja millaisia käsitteitä käyttäen lapset kuvaavat positiivisen hyvinvointinsa rakentumista
  (ilmaisutavat ja -keinot, käsitteistö) sekä
  2) metodologinen kehittämistehtävä: millä tavoin tavoitetaan lasten käsityksiä hyvinvoinnista (tutkimusmenetelmät,
  seurantajärjestelmät)
  Tutkimuksen kohderyhmä koostuu Päijät-Hämeen alueen 8–12-vuotiaista lapsista, joilta tietoa on kerätty monimenetelmällisesti: havainnoimalla, musiikki- ja keskustelupainotteisissa työpajoissa, lasten tutkijaryhmissä sekä verkkokyselyllä, johon vastasi yhteensä 3731 lasta. Verkkokysely laadittiin kvalitatiivisen, lasten kanssa kerätyn ja osittain työstetyn aineiston pohjalta. Tutkimus pyrkii vastaamaan monialaisen lasten kanssa toimivan toimijakentän tarpeisiin, tavoitteena kehittää valtakunnalliseen käyttöön soveltuvia tiedonhankintamenetelmiä, lasten itsensä tuottamaan tietoon perustuen. Hankkeelle haetaan jatkorahoitusta. Tarkoituksena on kehittää edelleen lapsilähtöisen hyvinvoinnin seurantajärjestelmiä.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/08/201031/07/2012