Learning by gardening koulun oppimisympärsitönä puutarhatoiminta - Väitöstutkimus

Description

Väitöstutkimus hakee opettaja- ja oppilasnäkökulman kautta vastausta maaseutulähtöisen ympäristökasvatuksen, ulkona oppimisen ja erityisesti puutarhatoiminnan mahdollistamiseksi kouluopetuksessa. Tavoitteena on luoda malli, jonka myötä kehittyy koulun opetustehtävää tukeva paikallinen yhteistyöverkosto. Viihtyisän lähiympäristön ja yhteisöllisen toiminnan tiedetään vahvistavan lapsen ja nuoren itsetuntoa ja osallisuuden kehittymistä. Paikallisen maaseutulähtöisen toiminnan vahvuudet ovat lisäksi turvallisten aikuiskontaktien lisääntyminen lasten elinpiirissä. Malli tulee sopimaan myös taajamakouluihin, jolloin se voi toimia maaseutu-kaupunkiyhteyden siltana.
StatusFinished
Effective start/end date15/08/200930/12/2012

Fields of Science

  • 411 Agriculture and forestry