Long-term effects of soil warming on fine root and mycorrhizal mycelia turnover in boreal forests (Maaperän pitkäaikaisen lämpiämisen vaikutus hienojuurten ja mykorritsojen sienirihmaston uusiutumiseen boreaalisissa metsissä) (funding Nessling Foundation)

Project: Research project

Project Details

StatusFinished
Effective start/end date01/08/200931/07/2012

Fields of Science

  • 411 Agriculture and forestry
  • soil warming
  • fine root turnover
  • mycorrhiza