Lukulumo - monikielinen kuvakirjapalvelu varhaiskasvatukseen ja alakouluun

Project: Other project

Project Details

Description (abstract)

Multilingual picture books (a service and work tool for kindergarten and primary education)

Layman's description

(In Swedish - and below, in Finnish):
Lukulumo är ett språkutvecklande verktyg för daghem och lågstadium. Tjänsten ger tillgång till ett stort utbud av bilderböcker inlästa på flera olika språk, bl.a. finska, svenska, albanska, arabiska, engelska, somaliska, ryska och estniska. Lukulumo är tillgänglig för iPad. Android-versionen utkommer i början av 2019.

I tjänsten ingår även en pedagogisk handledning framtagen av Sirke Happonen och Päivi Heikkilä-Halttunen, experter och forskare inom barn- och ungdomslitteratur. I handledningen hittar du praktiska tips om hur man kan göra litteraturen till en del av daghemmens eller skolans vardag.

***
Lukulumo on lukemista, äidinkieltä ja monikielisyyttä edistävä työkalu varhaiskasvatukseen ja alakouluun. Se tarjoaa laajan valikoiman kuvakirjoja ääneen luettuina usealla eri kielellä, mm. suomeksi, ruotsiksi, albaniaksi, arabiaksi, englanniksi, somaliksi, venäjäksi ja viroksi. Kirjat ovat valinneet kirjallisuudentutkijat ja kirjallisuuden ja kuvakirjojen pedagogiikkaan perehtyneet tutkijat Päivi Heikkilö-Halttunen ja Sirke Happonen yhdessä ILT Oppimisen kanssa. He ovat myös kirjoittaneet oppaan, joka käsittelee Varhaiskasvatuksen kirjallisuuskasvatusta (ks. Lukulumon verkkosivut)
Short titleLukulumo
StatusActive
Effective start/end date20/09/2018 → …

Fields of Science

  • 516 Educational sciences
  • Picture books
  • Literacy
  • Multilinguality
  • Art education
  • 6122 Literature studies
  • PIcture books
  • 6132 Visual arts and design
  • Picture books