Luottamuksen viestintää mediayhteiskunnassa

Project Details

Description

Kolmivuotinen tutkimusprojekti suomalaisesta päätöksenteon kulttuurista luottamuksen rakentamisen näkökulmasta.Tutkimuksessa analysoidaan julkisen ja yksityisen luottamuksen merkitystä suomalaisissa poliittisissa prosesseissa aikana, jolloin ammattimaisen PR:n ja lobbauksen merkitys on korostunut. Suomalaisen yhteiskunnan perinteinen piirre on ollut vahva luottamus virallisiin instituutioihin sekä vahva yhteistyö ja luottamus yhteiskunnallisten eliittien kesken. Viime vuosikymmeninä yhteistyöstä on siirrytty enemmän kilpailuasetelmaan, ja kansalaisista on tullut kriittisempiä poliittista järjestelmää kohtaan demokratiakehityksen seurauksena. Sekä julkisen että eliittien välisen yksityisemmän luottamuksen herättäminen ja ylläpitäminen on tullut haasteellisemmaksi. Tutkimukseen on valittu poliittisia prosesseja, joiden kautta tarkastellaan niitä tapoja, joilla luottamusta on rakennettu promootio- ja mediakeskeisemmässä poliittisessa kulttuurissa. Aineistoina käytetään media- ja haastatteluaineistoja. Tuloksena arvioidaan poliittisen kulttuurin muutosta, sen vahvuuksia ja heikkouksia.
StatusFinished
Effective start/end date01/09/201631/08/2019