Maan hiili- ja typpivarastojen toipuminen metsäpalojen jälkeen ja muutokset hiilen kiertonopeudessa. Recovery of soil carbon and nitrogen pools following forest fires and changes in soil carbon turnover (RECANIFIRE).

Project Details

Description

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää maan hiili- ja typpivarastojen kokoa metsäpalojen jälkeen Itä-Lapin boreaalisissa metsissä. Työ jakaantuu kolmeen osaan, joiden tavoitteena on 1) tutkia kuinka paljon metsäpalon jälkeen kertyy maahan ja kasvillisuuteen eri ikäkausina metsäpalon jälkeen, 2) määrittää hiilen ja typen kiertonopeus metsissä palon jälkeisenä aikana ja 3) testata maan orgaanisen aineen hajoamista kuvaavien mallien käyttäytymistä pitkällä aikavälillä
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201131/12/2012

Fields of Science

  • 411 Agriculture and forestry

Projects

Research Output