Manufacturing 4.0: Reshaping social policies

Project: Research project

Project Details

Description (abstract)

MFG 4.0 on Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittama kolmivuotinen monitieteellinen tutkimushanke, jonka tarkoituksena on tutkia ja selvittää valmistavan teollisuuden tulevaisuutta monelta kantilta. Work package 5 on professori Heikki Hiilamon ohjaama osaprojekti jossa perehdytään sosiaaliturvan uusiin tarpeisiin teknologisen murroksen aikana. Tein osaprojektiin laadullisen tutkimuksen teknologisten työttömien kokemuksista.
StatusNot started