Manufacturing 4.0: Reshaping social policies

Project Details

Description (abstract)

MFG 4.0 on Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittama kolmivuotinen monitieteellinen tutkimushanke, jonka tarkoituksena on tutkia ja selvittää valmistavan teollisuuden tulevaisuutta monelta kantilta. Work package 5 on professori Heikki Hiilamon ohjaama osaprojekti jossa perehdytään sosiaaliturvan uusiin tarpeisiin teknologisen murroksen aikana. Tein osaprojektiin laadullisen tutkimuksen teknologisten työttömien kokemuksista.
StatusNot started