Matemaattisten aineiden verkkokurssit lukioon ja ammatilliseen koulutukseen

Project: Other project

Project Details

Description (abstract)

Tampereen yliopiston koordinoimassa hankkeessa “Matemaattisten aineiden verkkokurssit lukioon ja ammatilliseen koulutukseen” toteutetaan matematiikan, fysiikan, kemian ja tietotekniikan kaikille avoimia verkkomateriaaleja toisen asteen opiskelijoille.

Layman's description

Tehtäväni pedagogisten materiaalien tuottaminen ja niihin liittyvä opettajien täydennyskoulutus.
StatusNot started