Media2: Tulevaisuuden mediapeli

Project: Research project

Project Details

Description (abstract)

Media2 tutkii, miten mediayritysten maine vaikuttaa mediasisältöjen kulutuspäätöksiin. Taustaoletuksena on, että emotionaalisilla kokemuksilla ja niiden tuottamilla reaktioilla on merkittävä vaikutus yleisöjen mediakulutukseen. Hanke selvittää mediatalon maineen merkitystä digitaalisessa uutisympäristössä, jossa mediasisältöjä käytetään yhä enemmän erilaisten aggregaattipalveluiden ja uutisia välittävien palvelujen kautta.

Tutkimme ja vertailemme mediayritysten (esim. Sanoma, Alma Media) ja niiden mediabrändien (esim. Helsingin Sanomat, Aamulehti) lisäksi myös uusien mediasisältöjä tuottavien ja välittävien yritysten (esim. Google, Ampparit) maineen vaikutusmekanismeja. Tutkimuksessa sovelletaan ja yhdistetään viestintätutkimuksen ja psykofysiologisen tutkimuksen menetelmiä.
StatusActive
Effective start/end date01/01/2011 → …