Merenkulun ja matkailun riskien ja mahdollisuuksien identifiointi arktisella alueella

Description

MERMAID-hankkeen tavoitteena on tuottaa Suomelle relevantteja skenaarioita arktisen alueen taloudellisesta, yhteiskunnallisesta ja poliittisesta kehityksestä; ennakoida Venäjälle erittäin tärkeän alueen muutostrendejä sekä testata luotuja hypoteeseja laajan kansainvälisen asiantuntijaverkoston kautta; arvioida sitä, miten Suomi ulkomaan-, kauppa- sekä innovaatiopoliittisilla toimilla voi vähentää alueen uhkia ja riskejä ja hyödyntää mahdollisuuksia; sekä arvioida Suomelle relevantteja ratkaisumalleja ja toimenpiteitä.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201531/12/2016