Mikkelin seudun vapaa-ajan asukkaiden palvelufoorumi

Project Details

Description

Monet vapaa-ajan asumiseen liittyvät trendit muuttavat vapaa-ajan asukkaiden palvelujen käyttöä, mikä vaatisi nykyistä tiiviimpää ja pitkäjänteisempää yhteistyötä vapaa-ajan asukkaiden ja palveluntuottajien välille. Vapaa-ajan asukkaiden palvelukysynnällä on suuri merkitys koko alueen kehitykselle.

Hanke perustuu tutkimustulosten (Eteläsavolaisten vapaa-ajan asukkaiden muuttuvat palvelutarpeet, Rantanen M. ym. 2009) hyödyntämiseen käytännön kehittämistyössä. Hankkeessa synnytetään toimintamalli, joka lisää yrittäjien, vapaa-ajan asukkaiden ja muiden toimijoiden yhteistyötä erityisesti palvelujen kehittämisessä. Tavoitteena on, että toimintamalli on siirrettävissä muille KOKO -alueille.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201130/11/2011