Moderna importord i språken i Norden

Project: Research project

Project Details

Description (abstract)

Projektets vetenskapliga mål är dels att göra en systematisk, jämförande översikt över hur moderna importord och importerade strukturer behandlas i de nordiska språken (dvs. i bruk och normer), dels att få insikt i attityder till språkpåverkan och till moderna importord i Norden.
StatusNot started