MOOC-kurs Titta in-kurs i pedagogik: Flerspråkighet, mångfald och social rättvisa

Project: Other project

Project Details

Description (abstract)

MOOC-kursen behandlar de grundläggande pedagogiska begreppen och aktuella utbildningsfrågor samt utbildningens roll i olika sociala och kulturella sammanhang. Dessutom introducerar kursen vetenskapligt skrivande och etiska regler. Profilen för den svenskspråkiga lärarutbildningen, Flerspråkighet, mångfald och social rättvisa, är den ledande röda tråden för kursen och binder samman helheten. Syftet är att introducera pedagogiken som vetenskapsområde genom aktuella teman i utbildning och med en förankring i pedagogisk teori och idéhistoria. Kursen är en del av en bredare kurs (Introduktion till pedagogik 5 sp), som är en obligatorisk kurs i grundläggande studier inom utbildningsområdet.
Ett lärandemål är att studenten efter avslutad kurs ska känna till grundläggande principer för vetenskapligt skrivande.
StatusFinished
Effective start/end date12/10/202031/12/2020

Fields of Science

  • 516 Educational sciences