Muotoilun tunkeutuminen arkeen: Suomi 1960- ja 1970-luvuilla

  • Kilpiö, Kaarina (Participant)
  • Peltonen, Matti (Project manager)
  • Kuusi, Hanna (Participant)
  • Autio, Jaakko (Participant)
  • Huokuna, Tiina (Participant)

Project: Research project

Project Details

Description (abstract)

Tutkimushankkeen tarkoituksena oli tutkia suomalaisen muotoilun kultakautta ja sen seurauksia modernisoituvassa kulutusyhteiskunnassa. Tarkastelun kohteena oli modernin muotokielen läpimurto kuluttajien arkielämään ja siihen liittyvät kulttuuriset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset tekijät. Hankkeessa jäljitettiin suomalaiseen muotoiluun (myös kultakauden jälkeen) kiinnittyneitä kansallisia merkityksiä. Lisäksi selvitettiin 'hyvän maun' muotoutumiseen liittyviä sosiaalisia, valistuksellisia ja kaupallisia ulottuvuuksia.

Kilpiön osuus tarkasteli julkisen äänimaiseman muotoilua musiikilla 1960-luvun Suomessa. Muzak-yhtiön tuotteiden maahantuonnilla pyrittiin huolellisesti jäsentämään julkista tilaa ja työpäivää musiikillisilla elementeillä. Suomalaisten kuluttajien arkikokemusta muokattiin äänen avulla.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/200531/12/2009

Fields of Science

  • 615 History and Archaeology
  • 613 Arts