Project Details

Description (abstract)

Työryhmä tutkii ihmisen eläinsuhdetta luomalla uudenlaista naapuruutta ihmisten ja lepakoiden välille. Ryhmä tutkii kansalaistieteen menetelmin sekä Suomessa tavattavien lepakkolajien esiintyvyyttä että ihmisten suhtautumista näihin elintärkeisiin, mutta usein kielteisinä koettuihin naapureihin.

Projektin tavoitteena on kerätä koko Suomen kattava ääniaineisto suojelluista lepakoista yhteistyössä koulujen kanssa. Lukiolaisten keräämä aineisto tallennetaan Suomen Lajitietokeskuksen tietojärjestelmään, minkä jälkeen se on kaikkien saatavilla, avointa dataa. Samalla tutkitaan osallistujien suhdetta havainnoitaviin toislajisiin naapureihimme sekä lisätään nuorten ympäristötietoisuutta ja tiedelukutaitoa. Tiedetään että lepakoista enemmän tietävien asenteet ovat myönteisempiä niitä kohtaan kuin vähemmän tietävien.
StatusActive
Effective start/end date01/01/201931/12/2023