Network promoting E-learning for rural development e-ruralnet

Project Details

Description (abstract)

Hanke kehittää Euracademy Observatory –hankkeessa aloitettua e-oppimisen kysynnän ja tarjonnan kartoitusta maaseutualueilla. Sen aikana tuodaan yhteen laaja keskeisten hyödynsaajien joukko, joka muodostuu mm. koulutuksen tarjoajista, poliitikoista ja aihepiiristä kiinnostuneista eri kolmannen sektorin toimijoista. Hankkeen aikana pyritään myös lisäämään tietoa ja tietoisuutta e-oppimisen hyödyntämisen mahdollisuuksista kaikissa 11 partnerimaassa etenkin niiden maaseutualueilla.

Hankkeen kyselyillä kootaan kokonaiskäsitystä e-oppimisen ”markkinoista” maaseudulla, kuvataan parhaita käytäntöjä ja innovatiivisia tapoja toteuttaa e-oppimista ja tutkitaan vaihtoehtoisia tapoja hyödyntää eri medioita e-oppimisessa. e-Oppimisen tarjolla oleviin mahdollisuuksiin perehtymistä tukemaan tuotetaan oppimispeli, joka on kaikkien kiinnostuneiden käytettävissä hankkeen kotisivuilla:
StatusFinished
Effective start/end date01/12/200830/11/2011