Neuvostokalevalainen runous: Rahvaanrunon muoto, sisältö ja merkitys Stalinin ajan Neuvosto-Karjalassa

  Project: Research project

  Project Details

  Description (abstract)

  Tutkimus käsittelee neuvostokarjalaista 1930–1950-luvuilla tallennettua kalevalamittaista rahvaanrunoutta, ”neuvostokalevalaista” runoa, joka kuvaa neuvostoyhteiskuntaa johtajineen ja teknologisine saavutuksineen ja heijastaa Stalinin valtakaudelle tyypillistä ideologista eetosta. Tästä runoudesta suuri osa sepitettiin kalevalamitassa tai sitä noudatellen. Aineisto tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tutkia vanhakantaisen tradition soveltamista uusiin käyttöyhteyksiin ja tradition sopeutumista ja sopeutumattomuutta muuttuviin kielellisiin ympäristöihin ja elinympäristöihin.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/08/201931/07/2022