Nokiottaan kotomaa: Kotiseutusuunnitelma Kuortaneelle (NOKKO)

Project: Research project

Project Details

Description (abstract)

Hankkeen tavoitteena on valtakunnallisesti arvokkaalla Kuortaneenjärven maisema-alueella asuvien asukkaiden kotiseutukuvien ja niihin liittyvien avainkohteiden ja kulttuuristen arvojen sekä niistä yleisellä tasolla kutoutuvan kokonaisuuden selvittäminen. Hankkeessa luodaan tulkinta siitä, millainen on Kuortaneenjärven ympäristössä elävien ihmisten yksittäisistä kotiseutukokemuksista yleisellä tasolla kutoutuva kotiseutu; mitkä ovat alueen asukkaiden mielestä keskeiset kohteet, jotka tulee ottaa huomioon aluetta edelleen kehitettäessä. Kotiseutukäsityksiä kootaan asukkailta itseltään noin kymmenessä asukastilaisuudessa, jotka järjestetään yhdessä Kuurtanes-Seuran ja kyläseurojen kanssa. Hankkeen tulokset ja kotiseutuun liittyvät tulkinnat julkaistaan tutkimusraportissa kevään 2013 aikana. Hanke on osa Ruralia-instituutin kotiseudun tutkimukseen ja kehittämiseen pureutuvaa ohjelmaa.
StatusFinished
Effective start/end date01/07/201231/12/2013