Oirekartoitusten perusteella tapahtuvan terveysneuvonnan ja työterveyshuollon toimien tehostamisen vaikuttavuus työkykyyn ja intervention kustannusvaikuttavuus

Project: Research project

Project Details

Description (abstract)

Tutkimuksen johtaja: Taimela Simo, Dos.

Tutkijat: Tiekso Jaakko, Malmivaara Antti, Aro Timo, Sintonen Harri, Parvinen Ilmo

Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä on Suomessa poikkeuksellisen alhainen verrattuna muihin länsimaihin. Suuret ikäluokat ovat lähestymässä eläkeikää, työelämään tullaan mukaan yhä vanhempina, ja työelämään astuvien ikäkohorttien koko on suuria ikäluokkia selvästi pienempi. Lähivuosina syntyy tilanne, jossa työelämästä vuosittain poistuu eläkkeelle suurempi joukko työntekijöitä kuin tulee tilalle. Samaan aikaan väestön yleinen terveydentila on merkittävästi kohentunut viime 20 vuoden aikana (Terveys 2000 vertailu Mini-Suomeen), mikä on ristiriitaista yhä lisääntyvien ennenaikaisten eläkkeiden kanssa. Koettu "työuupumus" ja lisääntynyt elämänlaadun odote ovat mahdollisia ristiriidan syitä.

Erilaiset oireet, sairaudet, vireystila ja yleinen hyvinvointi vaikuttavat siihen, kuinka työssä jaksaa. Eri tutkimuksissa on havaittu, että näitä työkyvyttömyyttä ennustavia tekijöitä voidaan selvittää myös kyselytutkimuksilla. Oikein valituilla hoidoilla ja kuntoutuksella voidaan puolestaan edistää jaksamista työssä ja vapaa-ajalla. Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa työkyvyttömyyttä ennustavia tekijöitä.

Yhteistyötahot:

Lemminkäisen työterveyshuolto
Tekmannin työterveyshuolto
MediNeuvo Oy
Evalua International Ltd.
Sosiaali- ja Terveysalan Kehittämiskeskus (STAKES)
Terveydenhuollon Menetelmien Arviointiyksikkö (FinOHTA)
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Pfizer Oy
Suomen Itsenäisyyden Juhlarahasto (SITRA)StatusActive
Effective start/end date01/01/2000 → …

Fields of Science

  • 314 Health sciences
  • terveysneuvonta
  • oirekartoitus
  • Suomi
  • länsimaat
  • 3142 Public health care science, environmental and occupational health
  • työterveyshuolto
  • työkyky
  • eläköityminen
  • kustannusvaikuttavuus