Opettajaksi opiskelevien tiedon jäsentämisen kehittyminen ja sen yhteys pedagogisen sisältötiedon saavuttamiseen

Project: Research project

Project Details

Description (abstract)

Tutkimushanke keskittyy opettajan sisältötietoon ja pedagogiseen sisältötietoon. Hanke on yhteinen bi-lateraalinen hanke Chilessä toimivan Prof. Mario Quintinallan tutkimusryhmän kanssa.
Suomalainen tutkmusryhmä on Fysiikan laitoksella toimiva fysiikan opettajankoultuksen ja opetuksen tutkimuksen ryhmä. Ryhmät ehdottavat yhetistä hanketta, jossa keskitytään opettajaksi
opiskelevien sisältötiedon ja tiedon jäsentämisen taitojen kehittymiseen, sekä pedagogisen sisöltötiedon kehittymiseen.Hankkeessa havainnoidaan, miten sisältötieto muuntuu pedagogiseksi
sisältötiedoksi opiskelun ja opetusharjoittelun kuluessa. Suomalainen ryhmä keskittyy näihin kysymyksiin fysiikan ja erityisesti sähkömagnetismin kontejstissa. Chileläisen ryhmän
kysymyksenasettelu on sama, mutta ryhmä lähestyy aihetta yleisemmästä didaktisesta ja pedagogisesta näkökulmasta. Tämäm lisäksi Chileläisen ryhmän konteksti on fysiikka laajempi ja
siältää myös biologian ja kemian.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/201031/12/2013