Opet­ta­jan ko­ko­nais­val­tais­ten vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­jen ke­hit­tä­mis­oh­jel­ma

Project Details

Description

Opetus- ja kultttuuriministeriön rahoittama valtakunnallinen opettajankoulutuksen kehittämishankekokonaisuus, Helsingin yliopiston, Kasvatustieteellisen tiedekunnan Uudistuva opettajankoulutus hankekokonaisuuden osa-hanke 2017-2019

Layman's description

Helsingin yliopiston KEHU-hankkeessa tutkitaan ja kehitetään opettajien kokonaisvaltaisia vuorovaikutustaitoja sekä opettajien kykyä rakentaa ja ylläpitää positiivista oppimisilmapiiriä. Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama.

KEHU-ohjelma on opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen kehitetty koulutuskokonaisuus, jonka tavoitteena on tukea ammatillista vuorovaikutusosaamista. Koulutusohjelmaa voidaan soveltaa myös muiden vuorovaikutusosaamista vaativien ammattien täydennyskoulutuksessa.

Tavoitteena on opettajien, opettajaopiskelijoiden ja ohjaavien opettajien näkökulmasta:
·  Lisätä osallistujien tietoisuutta ammatilliseen vuorovaikutukseen liittyvistä ilmiöistä
·  Laajentaa osallistujien kykyä nähdä ja hyödyntää vaihtoehtoisia toimintatapoja erilaisissa opetukseen liittyvissä vuorovaikutustilanteissa
·  Kannustaa osallistujia luomaan positiivista johtajuutta ja positiivista oppimisilmapiiriä, vaikka ammatilliseen vuorovaikutukseen liittyisi ehkä myös kielteisiä tunteita.
·  Lisätä osallistujien esiintymisvarmuutta ja vähentää sosiaalista stressiä opetukseen liittyvissä vuorovaikutustilanteissa.

Key findings (do not fill)

Tieteelliset julkaisut:

Seppänen, S., Tiippana, K., Jääskeläinen, I., Saari, O., & Toivanen, T. (2019). Theater Improvisation Promoting Interpersonal Confidence of Student Teachers: A Controlled Intervention Study. The European Journal of Social & Behavioural Sciences, 24(1), 2770–2788. https://doi.org/10.15405/ejsbs.244

Cia Räty, Haastavasti käyttäytyvän oppilaan kohtaaminen ja sen merkitys oppilaan käyttäytymiselle draamatunnilla. Pro gradu -opinnäytetyö, Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, 2019

Erik Tonteri, Opettajan draamatunnilla antama palaute, Pro gradu -opinnäytetyö, Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, 2019

Seminaari- ja konferenssiesitykset:

2/2019 Ainedidaktiikan symposium, Helsinki Miia Kaasinen & Anu Pyykkö: Draamatunnin laadun arviointi FFT -observointityökaluun pohjaavilla klustereilla. Sirke Seppänen: Aidon ja simuloidun vuorovaikutustilanteen psykofysiologiset vasteet KEHU-hanke esiteltiin osana konferenssiesitystä

2/2019 Towards Sustainable Research and Pedagogies in Teacher Education, Helsinki Miia Kaasinen, Anu Pyykkö & Sirke Seppänen: KEHU – A PROGRAM DEVELOPING TEACHER’S HOLISTIC COMMUNICATION SKILLS IN PROFESSIONAL INTERACTION Hanke esittäytyi työpajana opettajankoulutuksen kehittämisen konferenssissa.

11/2018 FERA Kasvatustieteen päivät 2018, Tampere Miia Kaasinen & Anu Pyykkö: Opettajan ja oppilaiden kokonaisvaltainen vuorovaikutus draamatunneilla Sirke Seppänen: Improvisaatio opettajaopiskelijoiden vuorovaikutusvarmuuden vahvistajana KEHU-hanke esiteltiin osana konferenssiesityksiä.

10/2018 Arts, Skills and Future Learning, Helsinki Miia Kaasinen & Anu Pyykkö: Interaction as a key element in dramawork Sirke Seppänen: Theater Improvisation Promoting Interpersonal Confidence of Teacher-Students KEHU-hanke esiteltiin osana konferenssiesitelmiä

9/2018 The Workshop in Systematic Observation; Ålesund, Norja Tapio Toivanen, Miia Kaasinen & Anu Pyykkö: “KEHU-program: To develop the teacher’s comprehensive interaction skills” (three connected short-talks)
Short titleKEHU
StatusFinished
Effective start/end date01/08/201731/12/2019

Fields of Science

  • 516 Educational sciences

Research Output

Theater Improvisation Promoting Interpersonal Confidence of Student Teachers: A Controlled Intervention Study

Seppänen, S., Tiippana, K., Jääskeläinen, I. & Toivanen, T., 2019, In : The European Journal of Social & Behavioural Sciences . XXIV, 1, p. 2770-2788 19 p., 244.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Open Access
File