Opettajien arviointiosaaminen oppimisen, osallisuuden ja tuen toteutumisen edistäjänä

Project: Other project

Project Details

Description (abstract)

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Opettajankoulutuksen valtakunnallinen kehittämishankekokonaisuus (II). Jyväskylän yliopisto on hankkeen vastuu yliopisto. Hanke toteutetaan yhteistyössä Helsingin-, Itä-Suomen- ja Turun yliopistojen kanssa. Professori Marja-Kristiina Lerkkanen on hankkeen vastuullinen johtaja. Tapio Toivanen toimi Helsingin yliopiston hankevastaava.

Layman's description

Hankkeella tuetaan päiväkotien ja koulujen arviointi- ja vuorovaikutuskulttuuria. Opiskelijoiden ja kentän opettajien yhteistyönä kehitetään osallistavia arviointiprosesseja ja arviointiosaamista. Inklusiivisuutta edistetään kehittämällä osaamista monialaiseen yhteistyöhön oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarjoamisessa ja tuen arviointiin perustuvassa kehittämisessä. Kehitetään tutkimusperustaisen tuen ja arvioinnin keinoja sekä sisällytetään tuen vaikuttavuuden arviointi opetuksen kehittämiseen.
Short title(OPA)
StatusFinished
Effective start/end date01/08/201831/05/2021

Fields of Science

  • 516 Educational sciences