Pään alueen krooninen kipu; HUS kipuklinikan potilaiden hoitohistoria ja elämänlaatu

  • Lemberg, Kim (Participant)
  • Haapanen, Aleksi (Participant)
  • Heiskanen, Tarja (Participant)
  • Kontinen, Vesa (Participant)

Project: Research project

Project Details

Description (abstract)

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin (HUS) Meilahden sairaalan Kipuklinikan kroonisten kasvokipupotilaiden hoitohistoriaa, potilaiden lähtötilanteita ennen hoitoa, sekä seurata potilaiden elämänlaadun kehittymistä suhteessa potilaiden alkuperäisiin diagnooseihin sekä muihin muuttujiin, kuten ikään, koulutustasoon ja elämäntapoihin. Tutkimuksen tavoitteena lisäksi on kartoittaa hammaslääkärin ja muiden ammattiryhmien roolia kipupotilaan hoitoketjussa, sekä tarkastella diagnooseihin johtaneiden tutkimusten tarpeellisuutta, ja niissä mahdollisesti esiintyneitä puutteita.
StatusFinished
Effective start/end date01/05/201131/12/2014