Paikalliset elintarvikkeet ja ruokapalvelut matkailun tukena

Project Details

Description (abstract)

Hankkeen tavoitteena on selvittää, miten paikallisia elintarvikkeita ja ruokapalveluja hyödynnetään matkailun tukena Etelä-Savossa ja mitkä ovat ko. tuotteiden kehittämistarpeet. Lisäksi pyritään muodostamaan yhteinen näkemys siitä, miten ruoan ja elintarvikkeiden kautta viestitään matkailijoille alueen erikoispiirteistä.

Kohderyhmänä ovat eteläsavolaiset elintarvikealan pk-yritykset, matkailu- ja ruokapalveluja tuottavat yritykset ja maatilamatkailuyritykset.

Selvityshankkeen tulosten perusteella pystytään arvioimaan ruokamatkailun nykytila Etelä-Savossa ja keskeisimmät kehittämistarpeet. Tiedetään matkailuyritysten paikallisten tuotteiden käyttöaste, saadaan selville alalla olevat hyvät käytännöt sekä voidaan osoittaa, mitkä ovat alueen erityispiirteet, joita voidaan hyödyntää ruokapalveluissa, elintarvikkeissa ja ruokaohjelmapalveluissa.
StatusFinished
Effective start/end date01/06/200931/05/2010