Palvelutalouden vallankumous – Ihminen digitalisaation keskiössä

 • Hasu, Mervi (Principal Investigator)
 • Saari, Eveliina (Other)
 • Korvela, Pirjo (Principal Investigator)
 • Melkas, Helinä (Principal Investigator)
 • Toivonen, Marja (Principal Investigator)

  Project: Research project

  Project Details

  Description (abstract)

  Suomen asema maailmantalouden arvonluonnissa on murroksessa. Kansantaloutemme ei kasva: mikä neuvoksi? KUMOUS-hanke esittää palvelutalouden vallankumousta ratkaisuksi ongelmaan. Pelkkä investoiminen tieto- ja viestintäteknologiaan ei ratkaise laaja-alaisia ongelmia: tarvitaan aito ihmiskeskeinen palvelutalouden läpimurto palveluinnovaatioiden ja palveluintegraatioiden avulla.
  Innovatiivisten palveluyhdistelmien syntyminen edellyttää vahvaa tutkimuksellista tukea. KUMOUS etsii kehityssuuntaa, joka kumpuaa ihmisten arjesta ja jossa teknologiaratkaisut tukevat arkea. Ydinkysymys on luoda yrityksille ja julkisille organisaatioille paremmat menestymisen edellytykset yhdistämällä ihmiset, tietotekniikka ja vaikuttavat toimintatavat. Tutkimuksen tavoitteena on kiihdyttää tavoiteltua yhdistämistä; siirtymistä ‘palvelujen viidakosta palvelujen puutarhaan’.
  Uutuusarvona on yhdistää 1) palvelujen ja palveluinnovaatioiden tutkimus, 2) ihmisten ”palveluarjen” tutkimus, 3) oppimisinterventiot ja arviointi sekä 4) digitalisaation uudet mahdollisuudet (kaikennetti) uudella tavalla. Visiona on digitalisaation vahvistama palveluosaaminen yhteiskunnan läpäisevänä infrastruktuurina. Palvelujen ja digitalisaation hyötyjen (arvon) innovointi kuuluu kaikille; molemmat ovat kaikkien arkea. Digitalisaation keskiössä on ihmisten arki ja sen monimuotoisuus.
  Tutkimuksen hyödyt elinkeinoelämälle ovat monipuolisia ja hankkeella on laaja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Yrityksille syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia, ja yrittäjämäisiä toimintatapoja siirtyy julkisille ja kolmannen sektorin organisaatioille. Tulokset auttavat yrityksiä parantamaan palvelujensa laatua, käytettävyyttä, kustannustehokkuutta, vaikuttavuutta, uudistumista ja kilpailukykyä. Tuotokset edistävät avoimen innovaation ja ketterän innovaatiotoiminnan osaamista.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/02/201531/01/2018

  Fields of Science

  • 516 Educational sciences
  • 213 Electronic, automation and communications engineering, electronics
  • 113 Computer and information sciences
  • Kokeilut käytäntöön -työkirja

   Saari, E., Hyytinen, K., Hasu, M., Hyypiä, M., Korvela, P., Käpykangas, S., Leväsluoto, J., Melkas, H., Nordlund, A., Pekkarinen, S. & Toivonen, M., 1 Jan 2018, Helsinki: Työterveyslaitos. 75 p.

   Research output: Book/ReportBookProfessional

   Open Access
   File