PAMilaisten elämä - elämänkulku, työ ja elintavat

Project: Research project

Project Details

Description (abstract)

Palvelualojen ammattiliiton (PAM) jäsenet eli pamilaiset ovat ryhmä, jonka elämänmahdollisuudet ja elämänlaatu eivät todennäköisesti ole kehittyneet yhtä myönteisesti kuin väestössä keskimäärin ja jonka elämässä on monia perusteltuja uhkakuvia. Tässä hankkeessa tavoitamme osallistujat Palvelualojen ammattiliiton jäsenrekisterin avulla ja keräämme heitä koskevaa tietoa myös Tilastokeskuksen rekistereistä. Kerätystä aineistosta tutkitaan PAM:n jäsenten elämänmahdollisuuksia, elämänkulkua ja elintapoja. Sekä sosiaali- ja terveystieteellisesti että yhteiskuntapoliittisesti on tärkeää selvittää, miten ja minkälaisten mekanismien välityksellä elämänmahdollisuuksien muutokset vaikuttavat elämänlaatuun toistuvan epävarmuuden kuormittamassa asemassa. Tutkimuksella halutaan tehdä helposti marginaaliin jäävä työntekijäryhmä näkyviksi, saattaa heitä koskeva tutkimustieto päätöksenteon tueksi ja siten pienentää väestön eriarvoisuutta ja siitä koituvia terveysriskejä, inhimillisiä menetyksiä ja yhteiskunnan kustannuksia.
Short titlePAMEL
StatusActive
Effective start/end date01/01/2019 → …