Project Details

Description (abstract)

Tutkimus pyrkii rakentamaan vertailevan näkökulman perusopetuspolitiikkoihin Tanskassa, Suomessa, Islannissa, Norjassa ja Ruotsissa. Teoreettinen ja metodologinen näkökulmamme pyrkii vakavasti purkamaan kompleksisuutta, kontingenssia ja poikkikansallisuutta jotka luonnehtivat pohjoismaisia koulujärjestelmiä. Päähypoteesimme on että kunkin maan perusopetusjärjestemän liike on suhteellista mutta heijastaa vähintään neljän kohdealueen dynamiikkojen yhteenkietoutumista. Näitä ovat toteutettu koulutuspolitiikka ja koulutuksen hallinta sekä perheiden koulutusstrategiat ja luokkahuonekulttuurit. Onnistuessaan projekti avaa uusia näkökulmia ja sillä on vaikutusta ei vain koulutustutkimuksessa vaan myös vertailevan historiallisen sosiologian ja politiikkatutkimuksen eri alueilla. Käytännön näkökulmasta tutkimus lupaa uusia analyyttisiä työkaluja sekä kehittämiselle että konsultoinnille ja viennille koulutuksen alueilla.
StatusFinished
Effective start/end date01/09/201431/08/2018