Predictive coding in language leaning

Project: University of Helsinki Three-Year Research Project

Project Details

Description (abstract)

Tässä tutkimuksessa selvitetään, onko jo vastasyntyneiden vauvojen tilastollinen oppiminen ja ennakoiva päättelykyky yhteydessä myöhempään kielen kehitykseen. Tutkimus pyrkii lisäämään ymmärrystä kielenoppimisen aivomekanismeista ja lapsen kognitiivisten kykyjen yhteyksistä kielen oppimiseen. Tutkimuksen kauaskantoisempana tavoitteena on kehittää menetelmiä tunnistaa riskitekijöitä, jotka voivat viivästyttää lapsen kielen kehitystä.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201531/12/2018

Funding

  • Emil Aaltosen Säätiö: €22,250.00
  • Unknown funder

Fields of Science

  • 515 Psychology