Qualitative study on suitability, untypical prognoses and change in short-term psychotherapy

    Project Details

    Description

    Tutkimuksessa tarkastellaan lyhytpsykoterapiasoveltuvuusennusteen ja havaitun tuloksellisuuden ristiriitaa. Tarkoituksena on saada yhä tarkempaa tietoa psykoterapiapotilaiden psykologisen soveltuvuuden ennusteeseen vaikuttavista tekijöistä lyhytpsykoterapiassa. Ennusteen vastaisia tuloksia tutkitaan dialogisen sekvenssianalyysin (DSA) menetelmällä, täydentäen tehtyä kvantitatiivista tutkimusta.
    StatusNot started