Remowel - new technologies for observing health and welfare in production animals

Project: Research project

Project Details

Description (abstract)

Tavoitteena on kehittää ja todentaa uusi EKG-implantti lehmien sykevälivaihtelun pitkäaikaisseurantaan sekä aineiston analysointiin soveltuvat signaalin käsittelyn menetelmiä. Hankkeessa kehitetään ja tutkitaan uusia hyvinvointiteknologian menetelmiä ja laitteita nautakäyttöön, mutta siitä saatava tieto on myöhemmin soveltuvin osin siirrettävissä myös muiden eläinlajien käyttöön (siat, hevoset, lampaat).
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201031/12/2012

Fields of Science

  • 412 Animal science, dairy science
  • 413 Veterinary science
  • 318 Medical biotechnology