Reshaping Attention and Inclusion Strategies for Distinctively vulnerable people among the forcibly displaced

Project: Research project

Project Details

Description (abstract)

Konfliktien ja sietämättömien elinolojen aiheuttama muuttoliike koskettaa yhteiskuntia kaikkialla maailmassa. Pakolaisuuden kysymyksiä ratkottaessa on kiinnitetty vain vähän huomiota suojaa hakevien ihmisten yksilöllisiin tilanteisiin tai vastaanottavien maiden erityispiirteisiin. Tämä Euroopan Unionin rahoittama tutkimushanke paikkaa osaltaan tilannetta vastaamalla kahteen ongelmaan. Ensiksi hankkeessa tunnistetaan haavoittuvuutta tuottavia konteksteja Lähi-idän ja pohjoisen Euroopan välisellä reitillä. Toiseksi hankkeessa kehitetään käytäntöjä, joiden avulla voidaan huomioida haavoittuviin asemiin jääneiden ihmisten tilanteita nykyistä paremmin. Tutkimus toteutetaan erilaisissa pakolaisuuden konteksteissa: kriisialueiden läheisillä Lähi-idän alueilla (Jordania, Libanon ja Turkki) sekä eteläisen, itäisen ja pohjoisen Euroopan valtioissa (Espanja, Italia, Unkari ja Suomi). Tutkimushankkeen tiedonkeruu ja konkreettiset kehittämistoimet suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä tutkijoiden, suojaa hakevien ihmisten ja heidän kanssaan toimivien ammattilaisten kanssa. Tietoa kerätään pääosin laadullisin haastatteluin. Lisäksi kaikissa maissa kerättyjä haastatteluaineistoja analysoidaan tietojenkäsittelytieteen menetelmin, mikä mahdollistaa eri kontekstien vertailun ja tietoon perustuvien kehittämistoimenpiteiden mallintamisen.
AcronymRAISD
StatusFinished
Effective start/end date01/02/201931/01/2022

Fields of Science

  • 5141 Sociology
  • 518 Media and communications
  • 5142 Social policy