Ritual and the Emergence of Early Christian Religion: A Socio-Cognitive Analysis

  • Uro, Risto (Project manager)
  • Roitto, Rikard (Participant)
  • Gudme, Anne Katrine (Participant)
  • Kase, Vojtech (Participant)
  • de Hemmer Gudme, Anne (Participant)
  • Nikki, Nina (Participant)

Project Details

Description (abstract)

Projekti tutkii varhaiskristillisyyden syntyä näkökulmasta, johon ei tutkimuksessa ole aiemmin kiinnitetty huomiota. Tutkimus selvittää rituaalisten käytäntöjen roolia varhaiskristillisyyden synnyssä. Työssä hyödynnetään perinteisen eksegeettisen metodien lisäksi lähestymistapoja ja teorioita kahdesta eri tutkimussuuntauksesta: rituaalitutkimuksesta ja kognitiivisesta
uskontieteestä.Tutkimus keskittyy ennen muuta tarkastelemaan rituaalisten innovaatioiden merkitystä kristinuskon syntyhistoriassa ja vakiintumisessa itsenäiseksi liikkeeksi. Miten innovaatiot selittävät liikkeen syntyä ja leviämistä? Mikä merkitys uusilla rituaalisilla käytännöillä oli varhaisten kristillisten ryhmien sosiaalisessa organisoitumisessa ja dynamiikassa? Voiko rituaalinäkökulma tarjota uuden perustellun selityksen kristinuskon synnylle?Tutkimus toteutetaan pohjoismaisena yhteistyönä. Mukana on tutkijoita Suomesta, Ruotsista ja Tanskasta.
StatusFinished
Effective start/end date01/09/201331/08/2017

Funding

  • SUOMEN AKATEMIA