Rural livelihoods and expertise network

Description

Maaseudun elinkeino- ja osaamisverkosto, MESI vie eteenpäin kuudennen maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2014–2020 teemoja ja toimenpiteitä sekä osallistuu osana Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän toimintaa aktiivisesti maaseutupolitiikan valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan. Verkoston työ keskittyy eri elinkeinojen ja osaamisen kehittämisen kokonaisuuksiin, joissa kootaan yhteistyötä ja kumppanuuksia paikalliselta tasolta kansalliselle tasolle ohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi. MESI-verkostoa toteuttavat Turun yliopiston Brahea-keskus (Heidi Valtari) ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti (Juha Rutanen).
StatusFinished
Effective start/end date01/02/201531/03/2017