Rytmimusiikkiklusterin aluetaloudellinen vaikuttavuus - hankevalmistelu

    Project Details

    Description

    Hankkeessa tarkastellaan Seinäjoen seudun rytmimusiikkiklusterin alueellista vaikuttavuutta ja merkityksiä sekä määrällisestä että laadullisesta näkökulmasta. Hankkeessa sovelletaan RegFin-mallia kulttuurin toimialan aluetaloudellisten vaikutusten arviointiin sekä hahmotetaan viitekehys, jossa laskentamalli ja laadullinen kulttuurin alueellisia merkityksiä tarkasteleva lähestymistapa toimivat yhdessä tarjoten työkalun kulttuurin alueellisten vaikutusten arvioimiseksi. Hankkeen aineistoa kerätään alueen rytmimusiikkitoimijoille suunnatuissa haastatteluissa, työpajoissa ja kyselyllä sekä tilastoaineistoon perustuen. Lisäksi valmistellaan kansallista tutkimushanketta kulttuurin aluetaloudellisten vaikutusten tutkimiseksi myös muilla tapausalueilla.
    StatusFinished
    Effective start/end date01/04/201231/07/2013