SATAKUNTA -Innovation and reseachnetwork in chancing climate

  Project Details

  Description

  Projektin tavoitteena on vahvistaa hankkeessa mukana olevien alueiden, erityisesti Satakunnan, kansainvälistä vetovoimaa sekä tutkimuksellisesti että raputalouden osalta. Projektin tavoitteena on selvittää täplärapuun ja raputalouteen liittyvät ekologiset ja ekonomiset uhkatekijät ja mahdollisuudet.

  Tuloksina tuotetaan ekologisia ja ekonomisia skenaarioita ja malleja, joiden pohjalta raputaloutta voidaan kehittää taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestävästi. Tuloksia voidaan hyödyntää alueen kuntien elinkeinojen kehittämisessä, vesistöjen hoidossa sekä kalastus- alueen ja suojeluohjelman pääätöksenteossa. Hankkeen tuloksena syntyvät skenaariot ja mallit helpottavat rapuelinkeinoon liittyvien investointi- ja kehittämissuunnitelmien laatimista sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.
  StatusFinished
  Effective start/end date14/03/201131/12/2013