Selvitys Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2007–2013 sisältyneen eläinten hyvinvoinnin tuen vaikutuksista

Project Details

Description

Luonnonvarakeskus (Luke) teki kevään 2015 aikana maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella selvityksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2007–2013 sisältyneen, vuosina 2008–2013 käytössä olleen eläinten hyvinvoinnin tuen vaikutuksista nauta- ja sikatiloilla. Tutkimusaineisto kerättiin pääasiassa kahden
Webropol-kyselyn avulla. Ensimmäinen kysely osoitettiin nauta- ja sikatiloille ja toinen kysely tarkastajille, maaseutuelinkeinoviranomaisille,
neuvojille ja eläinlääkäreille. Eläinten hyvinvoinnin tuen tosiasiallisia vaikutuksia
lypsykarjatiloilla selvitettiin tuotantotarkkailussa olevien maitotilojen tuotos- ja terveystietoja analysoimalla.
Short titleEläinten hyvinvointitukiselvitys
AcronymEHT
StatusFinished
Effective start/end date01/03/201531/08/2015

Fields of Science

  • 412 Animal science, dairy science