Sodankylän kaivosten alue- ja kunnallistaloudelliset vaikutukset

Project: Research project

Project Details

Description (abstract)

Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on arvioida Sodankylässä jo toimivien Pahtavaaran ja Kevitsan kaivoksen käyttövaiheen sekä tulevan Kevitsan laajentumisen ja Sakatin kaivoksen ensimmäisen vaiheen investointi- ja käyttövaiheen alue- ja kunnallistaloudellista vaikuttavuutta. Lisäksi tehdään väestö-/demografiaennuste. Tarkastelun kohdealueena on Pohjois-Lapin seutukunta.

Tutkimus koostuu neljästä osasta:

1) Pahtavaaran jo vakiintuneen käyttövaiheen vuosi vuodelta etenevä laskenta lähtien liikkeelle viimeisimmästä vuodesta, jolta on saatavissa tilinpäätöstiedot.

2) Kevitsan käyttövaiheen vuosi vuodelta etenevä laskenta.

3) Kevitsan laajentumisen investointi- ja käyttövaiheen vuosi vuodelta etenevä laskenta.

4) Nykyisen kehityksen ja Sakatin ensimmäisen vaiheen mukaiset skenaariot tulevasta kehityksestä.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201331/12/2013