Språkmöten

 • Slotte, Anna (Participant)
 • Sahlström, Fritjof (Project manager)
 • From, Tuuli (Participant)
 • Forsman, Liselott (Participant)
 • Pörn, Michalea (Participant)
 • Helakorpi, Jenni (Participant)
 • Rusk, Fredrik (Participant)

  Project Details

  Description

  Projektet Språkmöten är ett treårigt (2011–2014) forsknings- och utvecklingsprojekt vars syfte är att beskriva och analysera svensk- och finskspråkiga elevers och lärares språkmöten i skolbyggnader där svensk- och finskspråkiga skolor är samlokaliserade, tidigare elevers och lärares erfarenheter av samlokalisering i olika former och beslut och deras konsekvenser gällande samlokalisering som tagits på kommunal nivå.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/06/201131/07/2014