Språkmöten

    Description

    Projektet Språkmöten är ett treårigt (2011–2014) forsknings- och utvecklingsprojekt vars syfte är att beskriva och analysera svensk- och finskspråkiga elevers och lärares språkmöten i skolbyggnader där svensk- och finskspråkiga skolor är samlokaliserade, tidigare elevers och lärares erfarenheter av samlokalisering i olika former och beslut och deras konsekvenser gällande samlokalisering som tagits på kommunal nivå.
    StatusFinished
    Effective start/end date01/06/201131/07/2014