Studenters och elevers lärande och läsförståelse

  • Rejman, Katarina (Project manager)
  • Zetterholm, Elisabeth (Project manager)
  • Slotte, Anna (Principal Investigator)
  • Wallinheimo, Kirsi (Principal Investigator)

Project: Research project

Project Details

Description (abstract)

Dels att söka förstå hur flerspråkiga elever uttrycker sin läsförståelse genom bilder och i samtal med varandra, dels att söka förstå hur lärarstudenter utvecklar sin didaktiska kompetens gällande arbete med olika texter. Projektet är ett samarbete mellan docent Elisabeth Zetterholm och dr Katarina Rejman, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet, samt docent Anna Slotte och dr Kirsi Wallinheimo, Helsingfors universitet.
AcronymSTELLA
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201831/12/2019