Suomalainen ravitsemus- ja ruokakasvatus 1990-luvulta 2020-luvulle

Project Details

Description

Hankkeen tarkoituksena on kartoittaa ravitsemus- ja ruokakasvatuksen murrosvaiheita ja sisällöllisiä muutoksia 1990-luvun ja 2020-luvun välisenä aikana. Tutkimus pyrkii syventämään ymmärrystä ravitsemus- ja ruokakasvatuksen nykytilasta sekä tukemaan monitieteistä ja -ammatillista yhteistyötä.
StatusActive
Effective start/end date09/04/2019 → …