Suomi toisena kielenä ja tilanteinen oppiminen

Project: Research project

Project Details

Description (abstract)

Maahanmuuton lisääntyessä tarve suomen kielen opetukseen kasvaa samaan aikaan, kun opetuksesta vähennetään resursseja. Myös kielenopettamisen malli, jossa maahanmuuttajat käyvät pitkiä kielikursseja ennen työelämään siirtymistä, vanhentuu. Tarvitaan uusia tapoja opettaa kieltä. Tutkimushankkeemme pyrkii tavoitteeseen tarjoamalla tietoa vaihtoehtoisista malleista ja niiden toimivuudesta. Tutkimme tilanteista kielen oppimista eli oppimista, joka tapahtuu jokapäiväisessä vuorovaikutuksessa arki- ja työelämän tilanteissa. Tutkimusmenetelmä on vuorovaikutustutkimus, jonka avulla pystymme selvittämään, minkälaista oppimista vuorovaikutuksessa tapahtuu, minkälaista oppimisen tukea autenttinen ympäristö kielenoppijoille tarjoaa ja miten oppijat voivat vahvistaa osallisuuttaan ja asiantuntemustaan suomen kielen puhujayhteisön jäseninä.
Projekti toteutetaan 2016–2018. Sen kaksi osahanketta keskittyvät tilanteiseen oppimiseen eri näkökulmista. Osahanke 1 "Suomen kielen oppimisen tukeminen työympäristössä" fokusoi työssä oppimiseen. Aineisto nauhoitetaan HUS:ssa. Osahankkeessa 2 "Suomen kielen oppiminen digitaalisissa oppimisympäristöissä" keskitytään tietokoneavusteiseen oppimiseen. Molemmissa osahankkeissa kerätään videoaineistoa, josta analysoidaan oppimisen mahdollistavia kohtia.

Tutkimalla, miten oppiminen mikrotason vuorovaikutuksessa tapahtuu, pystymme vastaamaan muuttuvan yhteiskunnan paineisiin ja kehittämään suomi toisena kielenä opetusta toimivammaksi ja tehokkaammaksi.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201631/12/2018

Funding

  • Koneen Säätiö: €69,175.01