Tablet computers and mobile learning in medical and dental education - Towards active learning environments in medicine and dentistry

Project: Research project

Project Details

Description (abstract)

Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa hyödyntää opetuksessa ja opiskelussa mobiiliteknologiaa ja on ottanut käyttöön digitaalisia aineistoja –ympäristöjä, jotka tukevat aktiivista opiskelijalähtöistä oppimista. Tiedekunta sai vuonna 2012 Jane ja Aatos Erkko –säätiöltä hankerahaa mobiiliteknologian kehittämisprojektiin. Tablet –laitteiden käyttö opetuksessa ja oppimisessa on tiedekunnan keskeinen opetuksen kehittämishanke. Vuodesta 2013 lähtien tiedekunta on jakanut 1. vuoden lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoille henkilökohtaiset iPad –laitteet opiskelukäyttöön. Tästä lähtien tutkimusprojekti on kerännyt kyselyaineistoja opiskelijakohorteista ja täydentänyt niitä fokusryhmähaastatteluilla ja havainnoilla. Tutkimushankkeen tavoitteena on tutkia sitä, (1) Miten opiskelijat integroivat mobiililaitteet omiin oppimisprosesseihinsa, (2) Miten opettajat hyödyntävät digitaalisuutta ja mobiililaitteita opetuksissa, (3) Miten opiskelijat opiskelevat yhteisöllisesti ja hyödyntävät sosiaalista mediaa opinnoissaan, (4) Miten vertaistutorointi tukee opiskelijoiden oppimista, (5) Miten mobiililaitteita voidaan hyödyntää kliinisissä opinnoissa ja (6) Miten opiskelijat ja opettajat kokevat siirtymän sähköiseen arviointiin.
StatusFinished
Effective start/end date02/09/201331/12/2022